Časový pořad

Prezentace a přihlášky

ukončení 30 minut před startem kategorie

od 8 : 00 hodin

Zahájení

9 : 00 hodin

Starty dětských a žákovských kategorií

od 9 : 30 hodin

1. vyhlašovací blok

11 : 00 hodin

Start hlavního závodu a lidového běhu

12 : 00 hodin

2. vyhlašovací blok + tombola

13 : 30 hodin

Kategorie a program podrobně zde :