Hlavní závod - Dorost, junioři(rky), dospělí, lidový běh

Tratě pro účastníky hlavního závodu jsou členité a vedou převážně po loukách, lesních a polních cestách v okolí obce.

Délky tras jsou poskládány z :

  • žlutý okruh 300 m
  • oranžový okruh 2 600 m
  • fialový okruh 5 350 m

2 900 m

1x žlutý okruh + 1x oranžový okruh


Dorostenky a dorostenci

Lidový běh ženy

Lidový běh muži

8 250 m

1x žlutý+ 1x fialový + 1x oranžový 


Juniorky

Junioři

Ženy A, B, C, D

Muži D, E

11 000 m

1x žlutý+ 2x fialový okruh


Muži A, B, C