Děti

Tratě pro malé děti jsou vyznačeny přímo na fotbalovém hřišti s travnatým povrchem, startovní místo je odlišné, cíl je společný jako všechny ostatní kategorie


100 m


Dívky 5 let a mladší

Chlapci 5 let a mladší

160 m


Dívky 6 - 7 let

Chlapci 6 - 7 let